जय गजानन महाराज भक्ती गीत – मराठी गाणे

Jay Gajanan Maharaj Bhakti Geet - Marathi Song

जय गजानन महाराज मराठी गाणे – गजानन महाराजांचे भक्ती गीत

संगीत – सनीत सा मोरे, अभंग – महेंद्र जीवन कडू


समाधी स्वामींची दिसे सुखकर, मनीं आनंदाचा अंकुर (२×)

मनोमनी मंत्र अनाहत नाद (२×)

घाली कृपे ऐकताच साद

कृपावंत माझे, स्वामी आहेत एक (२×)

सुख अखंडित ते, मज मनी ते देत असे

सुख अखंडित ते…

जय गजानन महाराज की…जय गजानन जय जय जय

जय गजानन महाराज की…श्री गजानन जय जय जय (२×)

समाधी स्वामींची दिसे सुखकर, मनीं आनंदाचा अंकुर (२×)
अखंडित राहो पुण्य ते स्मरण (२×)

छोटुदास धरी चरण

कृपावंत माझे, स्वामी आहेत एक (२×)

सुख अखंडित ते, मज मनी ते देत असे

सुख अखंडित ते…

जय गजानन महाराज की…जय गजानन जय जय जय

जय गजानन महाराज की…श्री गजानन जय जय जय (४×)

कृपया, आवडल्यास शेअर करा...!