Jay Gajanan Maharaj Bhakti Geet – Marathi Song

Jay Gajanan Maharaj Bhakti Geet - Marathi Song

Jay Gajanan Maharaj Marathi Song – Marathi Bhakti Geet

Music: Saneet S More, Words: Mahendra Jivan Kadu


Samadhi Swaminchi disey sukhakar, Mani anandacha ankhur (2x)
Manomani mantra anahat naad (2x)
Ghali krupe aikatacha saad

Krupavanta mazhe, swami aheta ek (2x)
Sukh akhandita te, mazh mani te deta ase
Sukh akhandita te…

Jai gajanan maharaj ki…Jai gajanan jai jai jai
Jai gajanan maharaj ki…Shree gajanan jai jai jai (2x)

Samadhi Swaminchi disey sukhakar, Mani anandacha ankhur
Akhandhita raho punya te smaran (2x)
Chotudas dhari charan

Krupavanta mazhe, swami aheta ek (2x)
Sukh akhandita te, mazh mani te deta ase
Sukh akhandita te…

Jai gajanan maharaj ki…Jai gajanan jai jai jai
Jai gajanan maharaj ki…Shree gajanan jai jai jai (4x)

Please Share if you like it...!